Skip to content

OM ELEVRÅDET

Denne hjemmeside er rettet mod elever på Social- og Sundhedsskolen Fyns elever. Siden er lavet af elevrådene på skolerne, for at eleverne kan være opdateret omkring det arbejde de respektive elevråd laver igennem referater, nyheder og begivenheder. 

Social- og Sundhedsskolen Fyn har tre skoler på Fyn; Odense, Svendborg og Middelfart. Hver skole har sit eget elevråd, som består af en formand, næstformand og repræsentanter fra de forskellige klasser. Derudover er der tilknyttet en kontakt i administrationen på skolen. Social- og Sundhedsskolen Fyn har også et fælles elevråd, hvor repræsentanter fra de tre skoler er samlet i ét, så der kan tages beslutninger på vegne af elever på alle skolerne. 

Elevrådene arbejder med at skabe og optimere et sundt studiemiljø for alle elever samt varetage elevernes interesser overfor skolen. Du kan altid kontakte medlemmer af elevrådet, hvis du ønsker at bringe noget videre til dem. 

Ønsker du at vide mere om Social- og Sunhedsskolen Fyn, kan du besøge skolens hjemmeside.

Bliv en del af arbejdet

Elevrådene søger altid nye frivillige. Du har mulighed for at engagere dig i elevarbejdet på skolen. Tag gerne fat i elevrådet på din skole, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan du kan blive en del af arbejdet.

SOSU_Fyn_16092121403
SOSU_Fyn_16092121252

Vil du vide mere om arbejdet i elevrådene på de forskellige skoler, kan du vælge skole herunder: